OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych dla COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie jest p. Bogdan Spętany, e-mail inspektor@cbi24.pl nr tel. 570 855 090