KONTAKTY


SDOO Świebodzin - sdoo@swiebodzin.coboru.gov.pl
mgr inż. Alicja Prochera p.o. dyrektora 68 458 23 23
a.prochera@swiebodzin.coboru.gov.pl
mgr Renata Kałużna główny księgowy 68 458 23 23
r.kaluzna@swiebodzin.coboru.gov.pl