KONTAKTY

SDOO Świebodzin
mgr inż. Alicja Prochera specjalista ds. doświadczalnych 68 458 23 23
sdoo.swiebodzin@coboru.pl
mgr inż. Mariusz Krepski dyrektor SDOO Świebodzin 699 936 954
m.krepski.swiebodzin@coboru.pl
mgr Renata Kałużna główny księgowy 68 458 23 23
r.kaluzna.swiebodzin@coboru.pl