SDOO ŚWIEBODZIN

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Świebodzinie

ul. Słoneczna 3466-200  Świebodzin
powiat Świebodzin , województwo  lubuskie

tel. i faks 68 458 23 23
email sdoo.swiebodzin@coboru.pl
 
dyrektor SDOO Świebodzin
mgr inż. Mariusz Krepski
 
Położenie geograficzne:
φ = 52o14´, λ = 15o35´, H = 90 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 31,56 ha, w tym płodozmian doświadczalny 8,29 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry,żytni dobry, żytni słaby
Klasy bonitacji gleb: IIIa - VI
Średnia temperatura roczna: 9,0oC
Roczna suma opadów: 543 mm