KONTAKTY


SDOO Świebodzin - sdoo@swiebodzin.coboru.gov.pl
mgr inż. Mariusz Krepski dyrektor SDOO Świebodzin 699 936 954
m.krepski@swiebodzin.coboru.gov.pl
mgr Renata Kałużna główny księgowy 68 458 23 23
r.kaluzna@swiebodzin.coboru.gov.pl
mgr inż. Alicja Prochera kierownik działu doświadczalnego 68 458 23 23
a.prochera@swiebodzin.coboru.gov.pl