STRUKTURA ORGANIZACYJNA


  • Dyrektor SDOO w Świebodzinie
  • Dział finansowo-księgowy
  • Dział gospodarczy
  • Dział badawczo-doświadczalny