SDOO ŚWIEBODZIN


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Świebodzinie Świebodzin, ul. Słoneczna 34
66-200 Świebodzin
powiat : Świebodzin
województwo: lubuskie

tel. i faks 68 458 23 23
tel. 699 936 954
email sdoo@swiebodzin.coboru.gov.pl

Położenie geograficzne:

φ = 52o14´, λ = 15o35´, H = 90 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 31,56 ha, w tym płodozmian doświadczalny 8,29 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry,żytni dobry, żytni słaby
  • Klasy bonitacji gleb: IIIa - VI
  • Średnia temperatura roczna: 9,0oC
  • Roczna suma opadów: 543 mm