Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W styczniu 2021r, z powodu sytuacji pandemicznej na terenie RP, zimowe posiedzenie lubuskiego Zespołu PDO odbyło się w formie korespondencyjnej.

Każdy z członków Wojewódzkiego Zespołu oddawał swój głos na specjalnie przygotowanej ankiecie. Po podsumowaniu głosów, ich analizą zajęło się Prezydium WZ PDO, które ostatecznie, 29 stycznia 2021r., na podstawie rezultatów głosowania i uwzględniając wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie lubuskim, podjęło ustalenia dotyczące Listy Odmian Zalecanych w województwie lubuskim na rok 2021.

Aktualna Lista Odmian Zalecanych dostępna jest tu: LOZ 2021