Relacja z Dni Pola 2021


We wtorek 15 czerwca 2021 roku, na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie, przy współpracy z LODR w Kalsku odbyły się Dni Pola 2021 pod hasłem „Zaufaj odmianom z LOZ”.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju, w imprezie mogła wziąć udział ograniczona liczba osób – oprócz okolicznych rolników oraz hodowców czy doradców rolniczych, na spotkaniu pojawili się również przedstawiciele lubuskich urzędów i instytucji między innymi Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Lubuskiej Izby Rolniczej czy PIORIN o/Świebodzin.

Na początku spotkania Dyrektor SDOO Mariusz Krepski opowiedział o działalności Stacji Doświadczalnej i zwrócił uwagę na program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i istotę rekomendacji odmian w ramach tworzenia List Odmian Zalecanych dla województw. Poruszył również kwestie Inicjatywy białkowej COBORU oraz wagi upraw roślin bobowatych w obecnych czasach.

Podczas lustracji poletek doświadczalnych hodowcy i przedstawiciele opowiadali o uprawianych odmianach oraz technologiach ochrony czy nawożenia. Inspektor PIORIN – Aleksandra Wolniewicz – udzieliła wykładu nt. Bioasekuracji ziemniaka z uwzględnieniem bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Przedstawiciele hodowli roślin, m.in. KWS, HR Strzelce, HR Smolice, SYNGENTA czy PHR opowiedzieli o odmianach zbóż, rzepaku czy roślin strączkowych najlepiej przystosowanych do uprawy na terenie województwa lubuskiego i technologiach ich uprawy.

Przedstawiciele firm nawozowych, biostymulatorów czy adiuwantów - Intermag, Siarkopol, Florahumus, Vermica oraz Agromix, opowiadali o technologiach nawożenia i ochrony roślin rolniczych.na zdjęciu pierwszym napis Dni Pola 2021 oraz loga firm uczestniczących w imprezie. W tle pola uprawne i poletka doświadczalne
na zdjęciu drugim widok z drona. Uczestnicy imprezy przyglądają się poletkom doświadczalnym z roślinami bobowatymi grubonasiennymi
na zdjęciu trzecim rolnicy uczestniczący w imprezie lustrują poletka z pszenicą
na zdjęciu czwartym rolnicy uczestniczący w Dniach Pola oglądają poletka z rzepakiem
na zdjęciu piatym dyrektor SDOO w Świebodzinie Mariusz Krepski oraz Dyrektor LODR w Kalsku Jerzy Bielawski wraz z uczesnikami Dni Pola przy poletkach z pszenicą