Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 29 czerwca 2021r. o godz. 10:00, w Kalsku, w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się posiedzenie lubuskiego Zespołu PDO.

Posiedzenie otworzył przewodniczący WZ PDO – Pan Zbigniew Kołodziej. Odczytał on porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie. Przyjęty został również protokół z poprzedniego posiedzenia zespołu.

Następnie Dyrektor SDOO w Świebodzinie, Pan Mariusz Krepski przedstawił projekt planu doświadczeń PDO z roślinami ozimymi w województwie na nadchodzący sezon doświadczalny. Przystąpiono do ustalania doboru odmian do doświadczeń PDO na nadchodzący sezon doświadczalny dla roślin ozimych. Dla poszczególnych gatunków omówiono aktualne wieloletnie wyniki doświadczeń zarówno w województwie lubuskim jak i w całym kraju ( PDO i WGO). Poszczególne odmiany zostały przeanalizowane także pod kątem ich znaczenia, na podstawie udziału w kwalifikacji polowej plantacji nasiennych a także ekspertyz członków zespołu. Dobór odmian do doświadczeń PDO na sezon 2021-2022 dla roślin ozimych oraz ich liczba i lokalizacja zostały przyjęte jednogłośnie. Powołano również podzespół, który po żniwach, na podstawie analizy wstępnych wyników plonowania odmian, dokona w imieniu WZ PDO weryfikacji ustalonych doborów odmian.