Posiedzenie Rad Powiatowych LIR wraz Zarządem LIR w SDOO w Świebodzinie


W dniu 30 czerwca 2021r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie odbyło się wspólne posiedzenie Świebodzińskiej i Krośnieńskiej Rady Powiatowej LIR wraz Zarządem LIR. Spotkanie, z racji miejsca zebrania, otworzył i poprowadził Alfred Kałużny przewodniczący Świebodzińskiej RP LIR.

Zgodnie z programem, jako pierwszy głos zabrał Mariusz Krepski dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie. Przewodniczący obrad korzystając z okazji zachęcał uczestników spotkania do śledzenia działalności Stacji oraz korzystania z prac, jakie są tutaj wykonywane. Dyrektor opowiedział, czym zajmuje się Stacja, tj. oceną przydatności do produkcji odmian roślin uprawnych w naszym województwie. Rezultatem prowadzonych doświadczeń jest wydawana corocznie Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubuskim, która jest dostępna w samej Stacji jak i u partnerów współpracujących, m.in. Lubuskiej Izbie Rolniczej.Przewodniczący Świebodzińskiej RP LIR Alfred Kałużny odwiera posiedzenie
Członkowie rad powiatwoych LIR na posiedzeniu
Członkowie rad powiatwoych LIR na posiedzeniu
Członkowie rad powiatwoych LIR na posiedzeniu