Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W styczniu 2022 w formie zdalnej odbyło się zimowe Posiedzenie Lubuskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), na którym ustalone zostały Listy Odmian Zalecanych (LOZ) dla zbóż jarych, ozimych, rzepaku ozimego, grochu siewnego, łubinów ( wąskolistnych i żółtych) oraz soi do uprawy w województwie lubuskim na rok 2022.

Warunkiem zamieszczenia odmiany na Liście Odmian Zalecanych jest odpowiednia ilość doświadczeń i czas badania - przynajmniej 2 lata w systemie PDO. Głównym kryterium oceny odmiany przed zamieszczeniem na LOZ jest jej wysokość i stabilność plonowania w województwie lubuskim, ponadto analizuje się inne cechy odmiany, jak np. odporność na choroby, zimotrwałość, wartość technologiczną, jakość ziarna, przydatność dla przemysłu i specyficznych warunków klimatycznych.

Każdy z członków Wojewódzkiego Zespołu oddawał swój głos na specjalnie przygotowanej ankiecie. Po podsumowaniu głosów, ich analizą zajęło się Prezydium WZ PDO, które ostatecznie, 28 stycznia 2022r., na podstawie rezultatów głosowania i uwzględniając wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie lubuskim, podjęło ustalenia dotyczące Listy Odmian Zalecanych w województwie lubuskim na rok 2022.

Aktualna Lista Odmian Zalecanych dostępna jest tu: LOZ 2022