Dni Pola 2022 pod hasłem „Zaufaj odmianom z LOZ”


Dni Pola 2022 pod hasłem „Zaufaj odmianom z LOZ”

We wtorek 14 czerwca 2022 roku, na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie, przy współpracy z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyły się Dni Pola 2022 pod hasłem „Zaufaj odmianom z LOZ”.

Oprócz sporego grona rolników, na spotkaniu pojawili się również przedstawiciele lubuskich urzędów i instytucji między innymi ARiMR, Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Lubuskiej Izby Rolniczej czy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Na początku spotkania Dyrektor SDOO w Świebodzinie, Pan Mariusz Krepski, opowiedział o działalności Stacji Doświadczalnej i zwrócił uwagę na program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i istotę rekomendacji odmian w ramach tworzenia List Odmian Zalecanych dla województw. Poruszył również kwestie Inicjatywy białkowej COBORU oraz wagi upraw roślin bobowatych grubonasiennych. Głos zajęli również Dyrektor LODR – Pan Wojciech Szadel, Prezes LIR – Pan Stanisław Myśliwiec, przewodniczący komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego – Pan Zbigniew Kołodziej oraz Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Pan Marcin Cyganiak.

Podczas lustracji poletek doświadczalnych specjaliści z SDOO w Świebodzinie opowiadali o uprawianych gatunkach i technologiach ich ochrony czy nawożenia. Inspektor PIORIN – Pani Aleksandra Wolniewicz – udzieliła wykładu nt. bioasekuracji fitosanitarnej stosowanej w bakteriozie pierścieniowej ziemniaka. Przedstawiciele hodowli roślin, m.in. HR Strzelce, HR Smolice, SAATEN UNION czy Limagrain opowiedzieli o odmianach zbóż, rzepaku czy roślin strączkowych najlepiej przystosowanych do uprawy na terenie województwa lubuskiego i technologiach ich uprawy. Specjaliści z firm nawozowych, biostymulatorów i adiuwantów opowiadali o technologiach nawożenia i ochrony roślin rolniczych.

W tegorocznej kolekcji SDOO w Świebodzinie znalazło się: 58 odmian rzepaku, 27 odmian jęczmienia ozimego, 57 odmian pszenicy ozimej, 24 odmiany pszenżyta ozimego, 26 odmian żyta ozimego, 45 odmian ziemniaków we wszystkich grupach wczesności oraz ziemniaków przemysłowych, 30 odmian pszenicy jarej, 20 odmian pszenżyta jarego, 12 odmian owsa jarego, 17 odmian grochu, 17 odmian łubinu wąskolistnego, 7 odmian łubinu żółtego.

Dyrektor SDOO Mariusz Krepski wraz z przedstawicielami instytucji otwiera Dni Pola 2022
Specjaliści z SDOO i firm nasiennych oprowadzają uczestników po polach doświadczalnych
Rolnicy uczestniczący w imprezie lustrują poletka z pszenicą
Rolnicy uczestniczący w imprezie lustrują poletka z jęczmieniem
Wykład na temat bioasekuracji ziemniaka wygłaszany przy doświadczeniu PDO z ziemniakami
Namioty firm wystawiających się na Dniach Pola 2022. Przy namiotach dyskutujący przedstawiciele i rolnicy