Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 28 czerwca 2022r. w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się letnie posiedzenie lubuskiego Zespołu PDO.

Posiedzenie otworzył przewodniczący WZ PDO – Pan Zbigniew Kołodziej. Odczytał on porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie. Przyjęty został również protokół z poprzedniego posiedzenia zespołu.

Następnie Dyrektor SDOO w Świebodzinie, Pan Mariusz Krepski przedstawił projekt planu doświadczeń PDO z roślinami ozimymi w województwie na nadchodzący sezon doświadczalny. Przystąpiono do ustalania doboru odmian do doświadczeń PDO na nadchodzący sezon doświadczalny dla roślin ozimych. Dla poszczególnych gatunków omówiono aktualne wieloletnie wyniki doświadczeń zarówno w województwie lubuskim jak i w całym kraju ( PDO i WGO).

Poszczególne odmiany zostały przeanalizowane także pod kątem ich znaczenia, na podstawie udziału w kwalifikacji polowej plantacji nasiennych a także ekspertyz członków zespołu. Dobór odmian do doświadczeń PDO na sezon 2022-2023 dla roślin ozimych oraz ich liczba i lokalizacja zostały przyjęte jednogłośnie. Powołano również podzespół, który po żniwach, na podstawie analizy wstępnych wyników plonowania odmian, dokona w imieniu WZ PDO weryfikacji ustalonych doborów odmian.

Przewodniczący WZ PDO,Zbigniew Kołodziej prowadzi posiedzenie
Członkowie WZ PDO obradują na posiedzeniu
Członkowie WZ PDO obradują na posiedzeniu
Członkowie WZ PDO obradują na posiedzeniu