Dni Pola 2023


W czwartek 15 czerwca 2023 roku, na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie, przy współpracy z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyły się Dni Pola 2023

Oprócz sporego grona rolników, na spotkaniu pojawili się również przedstawiciele lubuskich urzędów i instytucji między innymi Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Lubuskiej Izby Rolniczej, ARiMR oraz Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Na początku spotkania Dyrektor SDOO w Świebodzinie, Pan Mariusz Krepski, opowiedział o działalności Stacji Doświadczalnej i zwrócił uwagę na program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i istotę rekomendacji odmian w ramach tworzenia List Odmian Zalecanych dla województw. Poruszył również kwestie Inicjatywy białkowej COBORU oraz wagi upraw roślin bobowatych grubonasiennych. Głos zabrał również Dyrektor Oddziału Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubniewicach Pan Roman Fraszczyk, który podkreślił współpracę SDOO w Świebodzinie i LODR w Kalsku. Dyrektor Mariusz Krepski wspólnie z Panem Zbigniewem Kołodziejem, przewodniczącym lubuskiego zespołu PDO wręczyli na ręce zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej podziękowanie za współpracę w prowadzonym przez COBORU programie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który obchodzi właśnie 25-lecie.

Podczas lustracji poletek doświadczalnych specjaliści z SDOO w Świebodzinie opowiadali o uprawianych gatunkach i technologiach ich ochrony czy nawożenia. Inspektor PIORIN – Pani Aleksandra Wolniewicz – udzieliła wykładu nt. bioasekuracji fitosanitarnej stosowanej w bakteriozie pierścieniowej ziemniaka. Przedstawiciele hodowli roślin opowiedzieli o odmianach zbóż, rzepaku czy roślin strączkowych najlepiej przystosowanych do uprawy na terenie województwa lubuskiego i technologiach ich uprawy. Specjaliści z firm nawozowych, biostymulatorów i adiuwantów opowiadali o technologiach nawożenia i ochrony roślin rolniczych.

W tegorocznej kolekcji SDOO w Świebodzinie znalazło się: 59 odmian rzepaku, 31 odmian jęczmienia ozimego, 69 odmian pszenicy ozimej, 29 odmiany pszenżyta ozimego, 33 odmiany żyta ozimego, 45 odmian ziemniaków we wszystkich grupach wczesności oraz ziemniaków przemysłowych, 31 odmian pszenicy jarej, 5 odmian pszenżyta jarego, 15 odmian owsa jarego, 20 odmian grochu, 18 odmian łubinu wąskolistnego, 6 odmian łubinu żółtego.Dyrektor SDOO w Świebodzinie, Pan Mariusz Krepski otwiera spotkanie.
Uczesnicy słuchają otwarcia spotkanie.
Widok na poletka z kwitnącym łubinem. W tle figura Chrystusa w Świebodzinie.
Widok na poletka z jęczmieniem. W tle figura Chrystusa w Świebodzinie.
Dwie grupy zwiedzających na poletkach doświadczalnych z ziemniakami.
Grupa uczestników spotkania słucha przedstawiciela, wokół poletka z międzyplonami
Poletka z międzyplonami, w  tle poletka z ziemniakami. Między poletkami przechadzają się uczestnicy spotkania
Dyrektor Mariusz Krepski oraz przewodniczący PDO Zbigniew Kołodziej wraz z członkami lubuskiej izby rolniczej pozują do zdjęcia.