Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 23 stycznia 2023r. w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się zimowe posiedzenie lubuskiego Zespołu PDO.

Posiedzenie poświęcone było głównie utworzeniu „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa lubuskiego” na rok 2023 oraz wypracowaniu ustaleń odnośnie planu i organizacji doświadczeń PDO z roślinami jarymi oraz doboru odmian do tych doświadczeń.

Posiedzenie prowadzili przewodniczący WZ PDO – Pan Zbigniew Kołodziej oraz Dyrektor SDOO w Świebodzinie, Pan Mariusz Krepski, który przedstawił sprawozdanie za rok 2022 oraz przedstawił projekt planu doświadczeń PDO w województwie na nadchodzący sezon doświadczalny. Dla poszczególnych gatunków omówiono aktualne wieloletnie wyniki doświadczeń zarówno w województwie lubuskim jak i w całym kraju ( PDO i WGO). Poszczególne odmiany zostały przeanalizowane także pod kątem ich znaczenia, na podstawie udziału w kwalifikacji polowej plantacji nasiennych a także ekspertyz członków zespołu.

Na podstawie przedstawionych wyników Zespół przyjął dobór odmian do doświadczeń z roślinami jarymi na rok 2023 oraz Listę Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa lubuskiego 2023.Członkowie WZ PDO obradują na posiedzeniu
Członkowie WZ PDO obradują na posiedzeniu
Członkowie WZ PDO obradują na posiedzeniu
Członkowie WZ PDO głosują przez podniesienie ręki na posiedzeniu
Zdjęcie grupowe zespołu WZ PDO