Letnie posiedzenie lubuskiego Zespołu PDO


W dniu 27 czerwca 2023 r. w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się letnie posiedzenie lubuskiego Zespołu PDO.

Posiedzenie poprowadzili przewodniczący WZ PDO – Pan Zbigniew Kołodziej oraz dyrektor SDOO w Świebodzinie, Pan Mariusz Krepski.

Na posiedzeniu przedstawiono projekt planu doświadczeń PDO z roślinami ozimymi w województwie na nadchodzący sezon doświadczalny. Przystąpiono do ustalania doboru odmian do doświadczeń PDO na nadchodzący sezon doświadczalny dla roślin ozimych. Dla poszczególnych gatunków omówiono aktualne wieloletnie wyniki doświadczeń zarówno w województwie lubuskim jak i w całym kraju ( PDO i WGO). Poszczególne odmiany zostały przeanalizowane także pod kątem ich znaczenia, na podstawie udziału w kwalifikacji polowej plantacji nasiennych a także ekspertyz członków zespołu. Dobór odmian do doświadczeń PDO na sezon 2023-2024 dla roślin ozimych oraz ich liczba i lokalizacja zostały przyjęte jednogłośnie. Powołano również podzespół, który po żniwach, na podstawie analizy wstępnych wyników plonowania odmian, dokona w imieniu WZ PDO weryfikacji ustalonych doborów odmian.

Dzięki uprzejmości LODR w Kalsku udało się zorganizować wyjazd do Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych – ośrodka badawczo-rozwojowego, zajmującego się pracami dla sektora rolno-spożywczego, a w szczególności dla przetwórstwa spożywczego, ogrodnictwa i szkółkarstwa.Członkowie WZ PDO obradują na posiedzeniu
Członkowie WZ PDO obradują na posiedzeniu
Przewodniczący WZ PDO,Zbigniew Kołodziej i dyrektor SDOO w Świebodzinie Mariusz Krepski prowadzą posiedzenie
Prezes Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń AgrotechnicznychWojciech Szefner opowaida o działalności ośrodka
Zespół WZ PDO w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych
Prezes Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń AgrotechnicznychWojciech Szefner opowaida o działalności ośrodka
Zespół WZ PDO w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych